Početak škole nogometa je u ponedjeljak 31.08.2020.g. a grupe su po rasporedu koji je bio prije Covid-19.